کسب مقام سوم کشوری در مسابقات زورخانه ای

امیر مهدی جمالی، دانش آموز پایه ششم مدرسه علوی، موفق به کسب مقام سومکشوری مسابقات زورخانه ای در رشته میل بازی شد‌.

با آرزوی بهترین ها برای امیرمهدی جمالی عزیز،این موفقیت را به ایشان و خانواده محترم تبریک عرض میکنیم.