برگزاری کلاس های تکمیلی ـ تقویتی پایه دوازدهم

تابستان امسال کلاس های تقویتی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم در حال برگزاری است.

هم چنین جلسات مشاوره و توجیهی ویژه اولیاء و دانش آموزان پایه دوازدهم برگزار می شود.

با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان کنکوری