اردوی یک روزه باغ کنتوئیه سرچشمه

اردوی یک روزه دانش آموزان جدیدالورود(پایه هفتم) دبیـرستان غیردولتی علوی دوره اول به همراه دبیران با هدف ایجاد صمیمیت و آشنایی دانش آموزان با دبیران و کادر مدرسه برگزار شد.