جشن آغاز امامت امام زمان علیه السلام

جشن آغاز امامت امام زمان علیه السلام در دبستان دخترانه علوی دوره اول برگزار شد.