کارگاه آموزش مهارت های ICDL

کارگاه مهارت های ICDL برای دبیران همه پایه ها و مدارس علوی رفسنجان در بازه زمانی هفته دوم شهریورماه 1402 برگزار شد. بالا بردن آگاهی های دبیران در زمینه کامپیوتر و مهارت های مربوط به آن از جمله اهداف برگزاری این کارگاه است.