تجدید میثاق و غبارروبی مرقد مطهر شهدای دفاع مقدس

دانش آ»وزان دبستان دخترانه علوی دوره اول، صبح روز 5 مهرماه 1402 به مناسبت هفته دفاع مقدس بر مزار شهدای رفسنجان حضور یافتند.