دفاع آنلاین دانش آموز فاطمه احمدی در مسابقات جشنواره خوارزمی مرحله کشوری

روز سه شنبه ۱۰ مردادماه 1402 دفاع آنلاین دانش آموز فاطمه احمدی در محور برنامه نویسی نهمین دوره جشنواره خوارزمی در مرحله کشوری برگزار شد.

ضمن تشکر از دبیران مربوطه برای دانش آموز عزیزمان خانم فاطمه احمدی آرزوی سربلندی و موفقیت داریم.